Zaouli to tradycyjny taniec ludu Guro ze środkowego Wybrzeża Kości Słoniowej. Zaouli został wpisany w 2017 roku na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO. Każda wioska Guro ma lokalnego tancerza Zaouli (zawsze mężczyznę), który występuje podczas pogrzebów i uroczystości. Uważa się, że taniec zwiększa produktywność wioski, w której jest wykonywany. Jest postrzegany jako narzędzie jedności społeczności Guro, a co za tym idzie, całego kraju.

Muzyka UTWÓR Ethnodynamix WYKONAWCA Hilight Tribe